Coaching

Coaching

Coaching är frågekonsten som hjälper dig att komma till insikt med vilka tankar och invanda mönster som begränsar dig att komma vidare i din personliga utveckling. Insikten av att du själv sitter med svaren på dina egna frågor, driver dig mot satta mål.

Som certifierad coach hjälper jag dig att hitta motivation, inspiration och vägen till måluppfyllelse. Coaching bygger på förtroende och är konfidentiellt.


Process Coaching

Den vanligaste anledningen att anlita en coach är att få hjälp att hitta lösningar på problem. Stress, bryta invanda mönster och förbättra självkänsla är utmaningar som är vanliga.

Med kraftfulla frågor utmanar jag dina tankar och beteendemönster som begränsar dig. Processen leder dig till personlig utveckling och framgång.

Life coaching

Att må bra i livet.

Life Coaching handlar om att se vilket bra liv du lever idag och hur du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Här arbetar vi med din personliga vision som grund. Den hjälper dig att finna motivation, inspiration och driver dig framåt mot satta livsmål.

Vi skapar en speciell relation som bygger på förtroende, öppenhet och tillgänglighet.

Du bokar mig enklast här;

Close
Massör, coach och PT på Råå
Öppettider

Måndag – Fredag:
08:00 – 18:00

Lördag:
Öppet vid bokningar

 

Sociala medier
LENA